Dự án "Bảo vệ tương lai" đang kêu gọi các nhóm cộng đồng sử dụng ma túy đăng ký tham gia thực hiện. Dự án nhằm xây dựng chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam được SCDI triển khai với sự tài trợ từ Expertise France (Cơ...
Thư mời các nhóm cộng đồng tham gia dự án
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi