Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6), Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) tổ chức Tọa đàm “Hiểm họa của ma túy và hành động...
Tọa đàm “Hiểm họa của ma túy và hành động của chúng ta”
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi