Theo dấu người tiêm chích ma túy là cực kỳ khó khăn và việc chấm dứt đại dịch HIV trong nhóm người này vẫn là một câu hỏi lớn. Do vậy, dự án “Chấm dứt lây nhiễm HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy” giai đoạn DRIVE-IN đã ra đời và được...
TỔNG KẾT DỰ ÁN DRIVE-IN
Tin mới
Kết nối với chúng tôi