Ngày 6/10/2017, SCDI kết hợp cùng UBND huyện Đăk Đoa (Gia Lai), Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa đã tổ chức buổi phát động chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình nhằm nâng cao chất lượng dân số tại huyện Đăk Đoa.
Chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại Đăk Đoa - Gia Lai
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi