Khác

Đặc san Sống chung với HIV - chủ đề Việc làm cho NCH

Làm thế nào để NCH tiếp tục làm việc, tiếp tục lao động để trở thành người có ích hơn cho gia đình và cộng đồng... là nội dung chính của Đặc san số 6.

Cho dù gặp nhiều khó khăn trở ngại về sức khỏe và cả những sự kỳ thị, nhưng rất nhiều NCH đã tự vượt qua tất cả để tìm một hướng đi, một công việc phù hợp nhằm góp phần xây dựng một gia đình và xã hội tốt đẹp hơn.

Tải bản PDF