Tin tức trang chủ
Thư mời các nhóm cộng đồng tham gia dự án
☘ Thông tin chi tiết xin vui lòng xem đường link: https://goo.gl/nKXDT4 
Thông tin bao gồm:
- Thư kêu gọi
- Thư bày tỏ sự quan tâm
- Đề xuất tham gia
- Dự trù ngân sách
 
☘ Dự án Bảo vệ tương lai – Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam được SCDI triển khai với sự tài trợ từ Expertise France (Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp).
 
☘ Dự án rađời trong bối cảnh các chương trình giảm hại “truyền thống” chỉ tập trung vào can thiệp giảm hại và dự phòng HIV cho nhóm người tiêm chích ma tuý. Tỉ lệ người sử dụng ma tuý dưới 25 tuổi được tiếp cận và can thiệp còn rất thấp. Trong khi đó, tình trạng sử dụng và lạm dụng ma tuý tổng hợp trong nhóm thanh niên, nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ma tuý và HIV ngày càng tăng và chưa có can thiệp phù hợp.
 
☘ Đối tượng đích: 
- Khoảng 8,000 thanh niên sử dụng ma túy (SW, MSM và TG) - trong đó, khoảng 3500 người không tiêm chích
- Khoảng 20 CBO của SW, PUD, MSM và TG;
- Mạng lưới quốc gia của các nhóm chính: VNPUD, VNSW, VNMSM-TG
- Các đơn vị nhận tài trợ chính và tài trợ phụ của dự án Qũy Toàn cầu VUSTA
- 10 lãnh đạo trẻ tiềm năng của người sử dụng ma túy;
 
☘ Địa bàn triển khai can thiệp dự kiến: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hoà & Tp. Hồ Chí Minh. 
 
☘ Thời gian triển khai dự án: từ T6/2016 đến T5/2019 (thời gian thực hiện can thiệp từ tháng 7/2017 đến hết năm 2018).
 
☘ Điều kiện tham gia:
- Là tổ chức dựa vào cộng đồng hoặc nhóm tự lực đang hoạt động tại 1 trong 8 tỉnh thuộc địa bàn triển khai can thiệp dự kiến
- Quan tâm đến vấn đề sử dụng ma tuý trong thanh niên & có khả năng tiếp cận thanh niên sử dụng ma tuý
- Có ít nhất 1 thành viên nhóm hoặc cộng tác viên dưới 25 tuổi
 
☘ Cách thức gửi:
• Hoàn thành Thư bày tỏ sự quan tâm, Đề xuất 5PC, Dự trù ngân sách theo mẫu và gửi file vào địa chỉ email: hienvu@scdi.org.vn
• Tiêu đề email ghi rõ: 5PC_ Tên nhóm_Tên tỉnh/thành phố
• Sau khi gửi email,vui lòng gọi điện thoại xác nhận với: 
Ms.Vũ Thị Hiền – cán bộ dự án, SĐT: 0988 310 684
• Thời h��n gửi thư: trước 17h ngày 5/1/2018
 
☘ Nội dung Thư bày tỏ sự quan tâm: 
Trình bày theo Mẫu Thư-bày-tỏ-sự-quan-tâm đính kèm, bao gồm: lí do nhóm muốn đăng ký tham gia dự án, tóm tắt năng lực, đề xuất ý tưởng tiếp cận và can thiệp. 
Trong vòng gửi Thư bày tỏ sự quan tâm chưa cần nêu kinh phí thực hiện.
 
☘Tiêu chí lựa chọn
Thư-bày-tỏ-sự-quan-tâm và đề xuất ý tưởng sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:
- Thể hiện sự quan tâm và hiểu biết rõ về tình trạng sử dụng ma tuý trong nhóm thanh niên trẻ tại địa phương
- Thể hiện năng lực, kinh nghiệm hoặc tiềm năng trong việc tiếp cận và can thiệp với thanh niên trẻ
- Ý tưởng tiếp cận và can thiệp có tính mới, tính sáng tạo
- Ý tưởng can thiệp phù hợp để triển khai với nhóm đối tượng đích là thanh niên 16 – 24 tuổi
- Mức độ khả thi của ý tưởng
- Tính hiệu quả của ý tưởng can thiệp

Tin khác

Tin mới
Kết nối với chúng tôi