Vào 14h ngày 19 tháng 10 năm 2017đã diễn ra buổi ký kết hợp tác phối hợp thực hiện biên soạn giáo trình tài liệu phục vụ công tác phòng chống ma túy giữa Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) và Khoa Cảnh sát phòng chống tội...
Hợp tác với khoa Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy thuộc Học viện cảnh sát nhân dân
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi