Trong ngày 20/4/2017, tại Văn phòng SCDI tại Hà Nội, đội ngũ giám đốc và cán bộ chương trình Cộng đồng tại SCDI đã trải qua buổi làm việc đầy hiệu quả với Hội thảo trình bày và đánh giá kết quả nâng cao năng lực và vận động chính sách của dự án...
Hội thảo dự án Pitch: Trình bày và đánh giá kết quả nâng cao năng lực và vận động chính sách
TIN MỚI
Kết nối với chúng tôi