Truyền thông - Vận động
Chương trình truyền thông của SCDI được xây dựng nhằm: phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi mang lợi ích trực tiếp cho các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức và thu hút sự quan tâm của xã hội về các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng này hướng tới cải thiện đời sống của họ thông qua những thay đổi mức độ quan tâm cũng như chính sách xã hội.
Đoàn công tác về tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài của các tổ chức trực thuộc VUSTA
Nhằm tăng cường việc tuân thủ các quy định của nhà nước trong công tác quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án viện trợ nước ngoài, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức “Đoàn công tác về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam” tại văn phòng Hà Nội của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), ngày 18/8/2017.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dẫn đầu đoàn, với sự tham gia của đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an và các ban có liên quan của VUSTA. 
 

Ảnh: Đoàn công tác từ VUSTA, với chủ nhiệm TSKH. Nghiêm Vũ Khải 

Bác sỹ Khuất Thị Hải Oanh và Thạc sỹ Lê Thị Thanh Hà, Giám đốc và Phó giám đốc SCDI tiếp đoàn, giới thiệu tổ chức và báo cáo khái quát về chương trình của SCDI, và trả lời các câu hỏi của đoàn. 

Các thành viên trong đoàn đánh giá cao các nỗ lực của SCDI trong tổ chức bộ máy, huy động nguồn lực, tổ chức hoạt động và tuân thủ các quy định. Ông Lê Công Cương - Chánh văn phòng Liên hiệp hội đã tặng SCDI sáu chữ "Tuân thủ - Năng động - Hiệu quả". Các thành viên trong đoàn cũng có những ý kiến đóng góp rất xác đáng để giúp SCDI tuân thủ tốt hơn nữa các quy định của các cơ quan chức năng.
 
 
Đoàn công tác sẽ thực hiện giám sát 9 tổ chức tại Hà Nội, tiếp đến là các trung tâm tại địa phương, dự kiến kết thúc ngày 30/10/2017. 


Vân Anh

 
Tin mới
Kết nối với chúng tôi