SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Giới thiệu

Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa nhanh chóng trong khoảng hơn hai thập kỷ gần đây, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của người dân. Số dân nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống 12% trong năm 2011; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0.435 vào năm 1990 lên 0.593 (xếp hạng 128 trong nhóm nước phát triển trung bình) vào năm 2011. Việt Nam cũng là một quốc gia được công nhận đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo.


Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa nhanh chóng trong khoảng hơn hai thập kỷ gần đây, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của người dân. Số dân nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống 12% trong năm 2011; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0.435 vào năm 1990 lên 0.593 (xếp hạng 128 trong nhóm nước phát triển trung bình) vào năm 2011. Việt Nam cũng là một quốc gia được công nhận đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo.


Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa nhanh chóng trong khoảng hơn hai thập kỷ gần đây, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của người dân. Số dân nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống 12% trong năm 2011; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0.435 vào năm 1990 lên 0.593 (xếp hạng 128 trong nhóm nước phát triển trung bình) vào năm 2011. Việt Nam cũng là một quốc gia được công nhận đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo.


Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa nhanh chóng trong khoảng hơn hai thập kỷ gần đây, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của người dân. Số dân nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống 12% trong năm 2011; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0.435 vào năm 1990 lên 0.593 (xếp hạng 128 trong nhóm nước phát triển trung bình) vào năm 2011. Việt Nam cũng là một quốc gia được công nhận đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo.


SCDI đang trở thành chất xúc tác cho các sáng kiến phát triển cộng đồng cho các nhóm người yếu thế ở Việt Nam. SCDI là đứa con tinh thần của một nhóm các nhân viên y tế - xã hội đang tìm cách để đối phó với các vấn đề mà các nhóm yếu thế gặp phải thông qua làm việc với các nhóm cộng đồng. Khả năng để làm việc với các cơ quan chức năng của chính phủ đã được chứng minh qua các dự án đang diễn ra với sự tham gia của các bên liên quan và những người được hưởng lợi.


SCDI đang trở thành chất xúc tác cho các sáng kiến phát triển cộng đồng cho các nhóm người yếu thế ở Việt Nam. SCDI là đứa con tinh thần của một nhóm các nhân viên y tế - xã hội đang tìm cách để đối phó với các vấn đề mà các nhóm yếu thế gặp phải thông qua làm việc với các nhóm cộng đồng. Khả năng để làm việc với các cơ quan chức năng của chính phủ đã được chứng minh qua các dự án đang diễn ra với sự tham gia của các bên liên quan và những người được hưởng lợi.


Hội đồng Trung tâm xin chúc SCDI một năm mới đầy thành công.

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương