SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Giới thiệu về SCDI

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng là một tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập, được Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 20/1/2010 và Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động từ ngày 16/03/2010.


Triết lý và cách tiếp cận
SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.

Tầm nhìn
SCDI hướng đến một xã hội trong đó mọi người dân đều có cơ hội thể hiện nguyện vọng và phát huy năng lực nhằm cải thiện cuộc sống của chính mình và góp phần vào sự hoà hợp của xã hội và phát triển của đất nước.

Sứ mệnh
Sứ mệnh của SCDI là nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của những người dễ bị tổn thương. 

Triết lý hành động
SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều có những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. 

Lực lượng
Sức mạnh của SCDI không chỉ đến từ đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, đoàn kết, giàu kinh nghiệm mà còn đến từ sự gắn bó với các cộng đồng mà SCDI có liên hệ.

SCDI hỗ trợ việc quản lý về hành chính Diễn đàn Hỗ trợ các Cộng đồng dễ bị tổn thương Việt Nam (VCSPA), tập hợp hơn 500 nhóm thành viên là các cá nhân, tổ chức và mạng lưới cộng đồng hỗ trợ: Người sống chung với HIV, Người sử dụng ma tuý, Người bán dâm, Nam quan hệ tình dục đồng giới, Người chuyển giới, Nhóm dân cư di biến động và các nhóm dễ bị tổn thương khác, hướng tới một xã hội mà Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau.


Mục đích

  • Thực hiện nghiên cứu và hỗ trợ các nghiên cứu phát triển bền vững, thiết kế các mô hình phát triển toàn diện và bền vững với sự tham gia của cộng đồng.

  • Thử nghiệm, tái sản xuất và thúc đẩy các mô hình tham gia và khuyến khích tiềm năng của các nhóm đích khác nhau trong cộng đồng vào sự phát triển của đất nước.

  • Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo, phổ biến thông tin để áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững.


Mục tiêu chiến lược

  • Hỗ trợ phát triển các tổ chức đại diện của các nhóm dễ bị tổn thương và lề hóa.

  • Tạo ra môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng sống và hòa nhập xã hội của các cộng đồng đích.

  • Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, thúc đẩy các mô hình cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng đích.

  • Tổ chức, điều phối, vận động cho cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng đích.

  • Xây dựng SCDI trở thành một tổ chức hàng đầu trong làm việc với các nhóm yếu thế mà có thể duy trì được bằng nguồn lực trong nước và các nguồn thu nhập tự tạo ra.


Với sự tin tưởng của cộng đồng, các nhà tài trợ và đối tác, SCDI đang từng bước trở thành tổ chức tiên phong trong huy động tiềm năng của các cộng đồng dễ bị tổn thương, vì cuộc sống hạnh phúc của từng con người, vì sự hòa hợp và thịnh vượng của đất nước.


Download Brochure giới thiệu về SCDI tại đây:  Giới thiệu về SCDI 3,3 MB

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương