SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Nhà tài trợ - đối tác

Research Triangle Institute - RTI

Xem thông tin

Liên minh Quốc tế chống HIV/AIDS

Xem thông tin

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Xem thông tin

Viện Sức khoẻ Toàn cầu Nossal, Đại học Melbourne

Xem thông tin

Quỹ Xã hội mở - OSF

Xem thông tin

Partnerships for Children

Xem thông tin

Projects Abroad

Xem thông tin

Soa Aids Hà lan

Xem thông tin

Danone Nutricia

Xem thông tin

Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp

Xem thông tin

Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế tại Hà Nội

Xem thông tin

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương