SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Báo cáo

Báo cáo Trại hè Hành trình ước mơ 2014

Trại hè là sân chơi bổ ích, khuyến khích học tập và sống tích cực... cho các trẻ em thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi ...

Download
Khung đầu tư chiến lược - Tiếp cận và áp dụng tại Việt Nam

Chúng tôi tin với việc ứng dụng Khung đầu tư chiến lược này, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ có hiệu quả ...

Download
Báo cáo thường niên 2012

Các nhóm cộng đồng mà SCDI hướng tới đang dần thay đổi nhận thức về bản thân và vai trò của mình trong xã hội ...

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups