SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Báo cáo

Báo cáo Trại hè Hành trình ước mơ 2014

Sept. 15, 2018

Trại hè là sân chơi bổ ích, khuyến khích học tập và sống tích cực... cho các trẻ em thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.


Ở Việt Nam hiện nay, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng lại khó được nhận diện và càng dễ bị tổn thương hơn trước những biến động của xã hội. Nhiều em thiếu các giấy tờ tùy thân, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ở nhiều nơi, dự phòng HIV/AIDS cho nhóm dân số dễ bị tổn thương vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu.

Nhằm giải quyết các vấn đề của nhóm trẻ này, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) và Hợp tác xã Chong Chóng phối hợp tổ chức các trại hè kéo dài 3 ngày với mong muốn tạo ra một sân chơi thú vị và bổ ích, khuyến khích học tập và sống tích cực cho các em nhỏ, đồng thời nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ các trẻ em thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Đây là lần thứ 2 trại hè Hành trình ước mơ được tổ chức, sau thành công của trại hè đầu tiên vào tháng 7 năm 2013.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups