SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Báo cáo

Khung đầu tư chiến lược - Tiếp cận và áp dụng tại Việt Nam

Sept. 15, 2018

Chúng tôi tin với việc ứng dụng Khung đầu tư chiến lược này, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ có hiệu quả hơn.

Trong những năm trở lại đây, với sự cam kết chính trị mạnh mẽ của nhiều nhà lãnh đạo trên toàn cầu và sự nỗ lực tham gia của nhiều lực lượng, cùng với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, dịch HIV/AIDS đang dần được khống chế. Số người mới nhiễm HIV và số người chết do AIDS đều giảm dần qua các năm, số người nhiễm được điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) ngày càng tăng, đời sống sức khoẻ và tinh thần của họ ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, công cuộc phòng, chống AIDS của toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn đang đứng trước rất nhiều thách thức. Số người mới nhiễm hàng năm tuy có giảm nhưng bình quân mỗi tháng, Việt Nam vẫn ghi nhận được thêm trên dưới một nghìn người mới nhiễm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người nhiễm chưa được điều trị bằng ARV vẫn còn cao, xu hướng dịch còn nhiều phức tạp, đáng chú ý là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là trong những nhóm người chủ chốt có nguy cơ cao (người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục với nam và bạn tình của những người này...) cũng như của một bộ phận dân cư chưa giảm nhiều...Tất cả những yếu tố này, nếu không được khống chế sẽ làm tăng nguy cơ dịch HIV/ AIDS bùng phát trở lại. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam đang phải đối mặt với một khó khăn rất lớn – đó là nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS đang giảm mạnh, cả từ chính phủ cũng như từ các nhà tài trợ.

Để góp phần vượt qua các thách thức này, dựa trên những bằng chứng khoa học và thực tiễn, các chuyên gia hàng đầu thế giới từ Chương trình phối hợp Phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC); Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR); Quỹ Bill và Melinda Gates, Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)... đã xây dựng một Khung đầu tư chiến lược trong phòng, chống HIV/AIDS, với một lộ trình mang tính thực tiễn và khả thi để đẩy nhanh tiến độ phòng, chống HIV trên phạm vi toàn cầu cũng như ở từng quốc gia.

Dựa trên các yếu tố của khung logic và kết hợp với những kiến thức khoa học mới về dự phòng, điều trị, kinh nghiệm về những giải pháp, phương thức can thiệp được tích lũy trong những năm qua và điều kiện kinh tế, xã hội của mình, mỗi quốc gia cũng như mỗi địa phương trong từng quốc gia có thể xác định các lĩnh vực hay các hoạt động nào cần đầu tư và mức độ đầu tư như thế nào là phù hợp...

Tuy nhiên, cho đến năm 2014, Khung đầu tư chiến lược này vẫn chưa được biết đến và ứng dụng ở nhiều quốc gia, nên một Dự án vận động và nâng cao nhận thức về Khung đầu tư Chiến lược đã được thực hiện tại 4 nước bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) vinh dự được lựa chọn là đối tác thực hiện Dự án này tại Việt Nam.

Thay mặt cho những người nhiễm HIV (NCH), các nhóm chủ chốt liên quan đến HIV/AIDS và các tổ chức, cá nhân đang tham gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia và các tổ chức quốc tế đã xây dựng tài liệu mang tính khoa học và thiết thực, đồng thời cũng cảm ơn nhà tài trợ là Cơ quan phát triển Quốc tế Liên bang Úc (AusAID) thông qua Liên minh các tổ chức Phòng, chống AIDS Liên bang Úc (AFAO) và Hội đồng các dịch vụ AIDS Châu Á Thái Bình Dương (APCASO) đã tài trợ cho Việt Nam Dự án có ý nghĩa quan trọng này. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện của các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà quản lý đã tham gia trong quá trình thực hiện Dự án. Chúng tôi tin tưởng rằng, với việc ứng dụng Khung đầu tư chiến lược này, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và thế giới sẽ có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups