SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Presentations

Chính sách về Bảo hiểm Y tế: HIV, Lao và Sốt rét

Aug. 16, 2017

Tài liệu dựa theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn hiện hành, nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin về chính sách BHYT chung cũng như những quyền lợi đặc thù dành cho người nhiễm HIV, người mắc bệnh Lao và Sốt rét.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups