SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Ấn phẩm mới: Methadone và Điều trị nghiện Heroin

Sept. 15, 2018

Trước thực tế việc điều trị nghiện Heroin bằng Methadone ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thắc mắc và hiểu lầm, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI đã thu thâp các câu hỏi, thắc mắc của cộng đồng và trả lời trong cuốn tài liệu mới được xuất bản "Methadone và Điều trị...

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities