SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Chính sách về Bảo hiểm Y tế: HIV, Lao và Sốt rét

Aug. 16, 2017

Tài liệu dựa theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn hiện hành, nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin về chính sách BHYT chung cũng như những quyền lợi đặc thù dành cho người nhiễm HIV, người mắc bệnh Lao và Sốt rét.

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities