SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Đặc san Sống chung với HIV - chủ đề Kháng thuốc

Sept. 15, 2008

Đặc san số 7 đề cập đến tình hình kháng thuốc tại Việt Nam và trên thế giới, các biểu hiện và chuẩn đoán kháng thuốc, nguy cơ kháng thuốc...


Một trong những mối quan tâm hàng đầu của NCH chính là vấn đề điều trị. Sau số đầu tiên của Đặc san Sống chung với HIV với chủ để "Tiếp cận điều trị", nhóm thực hiện tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc thể hiện sự quan tâm đến vấn đề kháng thuốc và điều trị ARV bậc 2. Đó cũng chính là chủ đề của Đặc san số thứ 7 này.

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities