SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Hiểu nhanh về Viêm gan C

Sept. 15, 2016

Trước thực tế phòng và chữa viêm gan C ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thắc mắc và hiểu lầm, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI đã thu thập các câu hỏi, thắc mắc của cộng đồng và trả lời trong cuốn tài liệu mới được xuất bản "Hiểu nhanh về Viêm gan C".

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities