SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Hiểu nhanh về Viêm gan C

Sept. 15, 2016

Trước thực tế phòng và chữa viêm gan C ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thắc mắc và hiểu lầm, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI đã thu thập các câu hỏi, thắc mắc của cộng đồng và trả lời trong cuốn tài liệu mới được xuất bản "Hiểu nhanh về Viêm gan C".

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups