SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Sổ tay Tình nguyện viên

Sept. 15, 2008

Công tác tình nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đòi hỏi cần có kiến thức và kỹ năng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ hữu ích cho công tác đầy thử thách nhưng cũng đầy nhân văn mà các tình...

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities