SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Tìm hiểu về Bảo hiểm Y tế

Sept. 16, 2017

Trên thực tế, quy trình mua và cấp bảo hiểm tại Việt Nam còn tồn tại nhiều hiểu nhầm và thắc mắc. Chính vì vậy, tài liệu "Bảo hiểm y tế" được soạn ra nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về quy trình cấp bảo hiểm, phục vụ đời sống bản nhân và những người xung quanh.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups