SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Viêm gan C và Chăm sóc gan

Aug. 20, 2017

Tài liệu này được xây dựng bởi thành viên Mạng lưới Người sử dụng Ma túy tại Việt Nam (VNPUD), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), Trường Đại học Y Hà Nội và tổ chức Médecins du Monde (MdM).

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups