SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Children and Youth

26 news be find

Dream Journey 2016

11:09 14/09/2018

Dream Journey summer camps 2016 were organized in Hai Phong and Vung Tau on the 25th and 26th June 2016. This year, the camp held the topic ...

View more
Trại hè Hành trình cho và nhận 2017

12:50 10/08/2018

Tuy được thành lập chưa lâu, nhưng chương trình Trẻ em SCDI phía Nam đã luôn là đơn vị tích cực trong việc đề xuất ...

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities