SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

CỞI & MỞ - SỐ 1: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI VÔ TÍNH - ASEXUAL IN VIETNAM (AIV)

April 7, 2021

Mạng lưới Asexual in Vietnam (AIV) - Đại diện tiếng nói của Người Vô tính tại Việt Nam

AIV là mạng lưới kết nối người vô tính, á tính, bán tính ở khắp các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Nhóm xây dựng các chương trình hoạt động về quyền và tạo không gian chia sẻ cho người thuộc phổ vô tính nhằm nâng cao sự hiện diện của nhóm, cũng như thay đổi nhận thức, thái độ tới hành vi của mọi người trong xã hội trên nền tảng tôn trọng đa dạng giới và tính dục. Trong đó, trang fanpage Asexual in Vietnam là nơi cung cấp thông tin, cập nhập kiến thức về phổ vô tính; giải đáp các thắc mắc, chia sẻ câu chuyện và là kênh truyền thông chính của Mạng lưới Kết nối người vô tính AIV. Ngoài ra, nhóm Facebook bí mật Asexual in Vietnam, gồm các bạn tự nhận diện bản thân thuộc phổ vô tính, là nơi giao lưu, làm quen và chia sẻ những câu chuyện, thắc mắc cá nhân. Đến năm 2017, nhóm Facebook công khai “Chiếc ô vô tính” được thành lập để tất cả mọi người trong phổ vô tính, người có nhu cầu tìm hiểu về vô tính hay người ủng hộ đều có thể tham gia trò chuyện và trao đổi các thông tin, kiến thức với AIV.

 Các cột mốc đáng nhớ của cộng đồng Asexual in Vietnam

2013: Hình thành trang và nhóm kín Asexual in Vietnam

2015: Chính thức sử dụng logo AIV

2016:

  • Bài báo đầu tiên phỏng vấn AIV của Kênh14 “Người vô tính. Khi tình yêu không có tình dục”
  • Asexual in Vietnam lần đầu tiên có đại biểu tham gia Hội thảo LGBTIQ+ toàn quốc 2016

2017:

  • Thành lập nhóm công khai Chiếc Ô Vô Tính và tổ chức buổi triển đầu tiên về người vô tính “Bạn có hiểu chúng tôi” của AIV tại Eastin Hotel.AIV là thành viên trong Ban tổ chức chương trình Hà Nội Pride (trước là VietPride Hà Nội) - sự kiện thường niên vào tháng 9 ở Hà Nội với thông điệp về tự hào, khoan dung và đa dạng giới, tính dục

2018: Thành lập lại nhóm kín Asexual in Vietnam 

2019 - 2020: 

  • Mở rộng thêm các nhóm, các kênh thông tin xã hội và các dự án nhằm phổ biến kiến thức về người vô tính 
  • Hoàn thành nghiên cứu “Thực trạng xây dựng mối quan hệ lãng mạn của người vô tính tại Việt Nam” 

asexual vietnam ban tin coi mo

Tìm hiểu thêm & Liên lạc:

Fanpage: https://www.facebook.com/votinhvietnam/

Email: Asexinvietnam@gmail.com

Video giới thiệu về AIV: https://www.facebook.com/votinhvietnam/videos/627241561286795/

Cởi & Mở là bản tin hàng tháng do SCDI cùng các đối tác thực hiện với nội dung cung cấp kiến thức, chia sẻ các câu chuyện của cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cho đối tượng là nhà báo và cộng đồng. Bản tin Cởi & Mở mong muốn tháo gỡ những nút thắt hay chính những hiểu lầm của xã hội đối với cộng đồng LGBTIQ+, từ đó mỗi chúng ta sẽ có cơ hội mở lòng hơn để đón nhận và yêu mến vẻ đẹp của sự đa dạng về giới tính, bản dạng giới và khuynh hướng tính dục trong xã hội. Để nhận bản tin Cời & Mở, vui lòng đăng ký tại đây.

 Thông tin cung cấp bởi: Asexual in Vietnam
Biên tập: Chương trình Mạng lưới SCDI

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities