SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

CỞI & MỞ - SỐ 2: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

May 10, 2021

It’s T Time

IT’S T TIME là một tổ chức cộng đồng của Người Chuyển Giới và do Người Chuyển Giới lãnh đạo muốn khẳng định và xây dựng Hà Nội - một thành phố, một không gian an toàn của người Chuyển Giới. Từ nơi này, mỗi một người dù không sinh ra tại nơi đây hay họ đã vượt ngàn dặm và phải trải qua biết bao định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ tụ họp nhau lại, tương trợ, góp sức và cùng cất tiếng để Hà Nội như một điển hình tiêu biểu của một đô thị đáng sống hơn với các cơ hội việc làm, giáo dục, y tế và pháp lý bình đẳng và chuyên biệt được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, có nhạy cảm và thấu hiểu đối với người Chuyển Giới.

Tổ chức It's T Time trong hoạt động tập huấn nâng cao năng lực vận động chính sách

Với mục tiêu nói trên, các hoạt động sáng tạo của IT’S T TIME tập trung vào đối tượng chính là các thành viên trong cộng đồng Chuyển Giới hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội với 04 mảng hoạt động sáng tạo chính:

  • Tương trợ và đồng hành cùng Người Chuyển Giới xuyên suốt quá trình Định Giới của họ (y tế/ phi y tế) với nền tảng hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn tới từ các Đồng Minh - đội ngũ chuyên gia y tế, nhà tham vấn tâm lý và các tổ chức vận đồng Quyền và cung cấp dịch vụ hoạt động trong mảng Quyền và Tiếp cận dịch vụ của Người Chuyển Giới.
  • Nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và kỹ năng cho mỗi cá nhân, hội nhóm của cộng đồng dựa trên tiếp cận Trao Quyền, Truyền Cảm Hứng để cộng đồng có thể thảo luận và đề xuất cách can thiệp, thay đổi và giải quyết các vấn đề của mình. Bên cạnh việc truyền thông, giáo dục nhận thức của công chúng số đông về Người Chuyển Giới nói chung trên các ưu tiên thảo luận tập trung vào: Luật Chống Kỳ thị, Phân biệt, Đối xử; Luật Chuyển đổi giới tính, Quyền đổi tên và Quyền được tiếp cận các dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, Quyền nhận nuôi con, Quyền thụ hưởng tài sản và các nhóm Quyền cơ bản khác.
  • Tiên phong trong việc đề xuất các nghiên cứu Khám Phá, Cơ bản và Tập trung vào các vấn đề liên quan tới Đa Dạng về Bản dạng giới, các giá trị và văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng, lịch sử và tôn giáo cộng đồng, sức khỏe tâm trí.
  • Giáo dục và nâng cao nhận thức trong cộng đồng Chuyển Giới về các nguy cơ, tình hình và sáng kiến giảm thiểu tỷ lệ nhiễm HIV, STIs- các lây nhiễm lây truyền qua đường tình dục, An toàn tình dục và Tình dục đồng thuận, Sức khỏe sinh sản.

Liên hệ:

Email: itsttime.vn@gmail.com

Facebook: fb.com/itsttimevn

Cởi & Mở là bản tin hàng tháng do SCDI cùng các đối tác thực hiện với nội dung cung cấp kiến thức, chia sẻ các câu chuyện của cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cho đối tượng là nhà báo và cộng đồng. Bản tin Cởi & Mở mong muốn tháo gỡ những nút thắt hay chính những hiểu lầm của xã hội đối với cộng đồng LGBTIQ+, từ đó mỗi chúng ta sẽ có cơ hội mở lòng hơn để đón nhận và yêu mến vẻ đẹp của sự đa dạng về giới tính, bản dạng giới và khuynh hướng tính dục trong xã hội. Để nhận bản tin Cời & Mở, vui lòng đăng ký tại đây.

Thông tin cung cấp bởi: It's T Time
Biên tập: Chương trình Mạng lưới SCDI

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities