SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

CỞI & MỞ - SỐ 4: GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI NỮ YÊU NỮ VIỆT NAM

July 19, 2021

Mạng lưới Nữ yêu Nữ Việt Nam, tên viết tắt là NYN network, được thành lập vào tháng 12/2018. Hiện nay mạng lưới có 12 nhóm hoạt động trên 9 tỉnh/thành phố ở Việt Nam.

Tầm nhìn của Mạng lưới: Mạng lưới NYN đứng top đầu trong các mạng lưới của cộng đồng LGBTIQ tại Việt Nam về hỗ trợ tư vấn về bạo lực giới, an toàn tình dục, pháp lý và vận động chính sách để đảm bảo quyền bình đẳng cho cộng đồng NYN. Liên kết với ít nhất 2-5 tổ chức nước ngoài và 3-5 tổ chức ở VN.

Sứ mệnh: Mạng lưới Nữ Yêu Nữ đại diện cho tiếng nói và hành động vì quyền của người Nữ Yêu Nữ tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát: Mạng lưới Nữ Yêu Nữ được thành lập nhằm phát triển cộng đồng nữ yêu nữ, hỗ trợ tư vấn tâm lý, an toàn tình dục, pháp lý và tham gia vận động chính sách về quyền cộng đồng người Nữ yêu nữ tại Việt Nam.

Slogan của mạng lưới NYN là: Tự do yêu thương, tự do suy nghĩ, tự do sống chính mình.

Liên hệ: Trần Nguyễn Uyển Nhi (Yuri)

Điện thoại: 0865566408

Email: girlslovegirlsvietnam@gmail.com/

Fanpagewww.facebook.com/girlslovegirlsvn/ 

Cởi & Mở là bản tin hàng tháng do SCDI cùng các đối tác thực hiện với nội dung cung cấp kiến thức, chia sẻ các câu chuyện của cộng đồng LGBTIQ+ tại Việt Nam cho đối tượng là nhà báo và cộng đồng. Bản tin Cởi & Mở mong muốn tháo gỡ những nút thắt hay chính những hiểu lầm của xã hội đối với cộng đồng LGBTIQ+, từ đó mỗi chúng ta sẽ có cơ hội mở lòng hơn để đón nhận và yêu mến vẻ đẹp của sự đa dạng về giới tính, bản dạng giới và khuynh hướng tính dục trong xã hội. Để nhận bản tin Cởi & Mở, vui lòng đăng ký tại đây.

Biên tập: Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới Cộng đồng - SCDI 

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities