SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Drug users

CHIẾN DỊCH 18.000 HẠC GIẤY KÊU GỌI 18 TỶ ĐÔ LA MỸ ĐẦU TƯ CHO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV, LAO & SỐT RÉT

March 14, 2022

Bối cảnh của cuộc kêu gọi tài trợ cho Quỹ Toàn cầu

Quỹ Toàn cầu là cơ chế tài chính đa quốc gia lớn nhất với mục tiêu đẩy lùi ba bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là HIV, Lao và Sốt rét. Kể từ năm 2002, Quỹ Toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong phòng chống ba bệnh và đóng góp cho ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục đảm bảo các nhóm dân số bị ảnh hưởng chính không bị gián đoạn việc tiếp cận những dịch vụ phòng ngừa và xét nghiệm trong cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất.
Vòng kêu gọi tài trợ lần thứ 7 dành cho các hoạt động của Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2024-2026 đang diễn ra với mục tiêu tối thiểu là 18 tỷ đô-la Mỹ để cứu sống hơn 20 triệu người và bảo vệ thành quả 20 năm phòng chống HIV, Lao và Sốt rét trước ảnh hưởng của đại dịch. Nhưng sẽ phải cần đến 24 tỷ đô-la Mỹ mới có thể giúp đạt được mục tiêu chấm dứt HIV, Lao và Sốt rét vào năm 2030.

Mục đích của cuộc kêu gọi để:

 • Giúp thế giới quay trở lại đúng lộ trình chấm dứt AIDS, Lao và Sốt rét:

  • Cứu sống 20 triệu người từ năm 2024 đến năm 2025, giảm 64% tỷ lệ tử vong cho cả ba bệnh này vào năm 2026 (so với năm 2020);

  • Giảm số tử vong do ba căn bệnh xuống còn 950.000 người vào năm 2026 (giảm từ 2,4 triệu người vào năm 2020 và từ 4 triệu người vào năm 2005);

  • Ngăn chặn hơn 450 triệu ca lây nhiễm, góp phần giảm 58% tỷ lệ hiện mắc của cả ba bệnh vào năm 2026 (so với năm 2020);

 • Đẩy nhanh tiến độ đạt SDG 3 và Bảo phủ Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân (Universal Healthcare Coverage - UHC) và tăng cường năng lực ứng phó với đại dịch:

  • Thúc đẩy đầu tư trong nước lên tới 59 tỷ đô la Mỹ nhằm chấm dứt ba bệnh và tăng cường hệ thống y tế thông qua các yêu cầu đồng tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật về tài chính y tế.

  • Củng cố các hệ thống dành cho y tế và phòng chống đại dịch bằng cách đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ nhân viên y tế; trang bị cho các phòng thí nghiệm; các công cụ chẩn đoán, quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin và tài chính; giải quyết tình trạng kháng thuốc kháng sinh bao gồm cả lao kháng thuốc; củng cố hệ thống cộng đồng; và đẩy nhanh sự chuyển dịch sang các mô hình chăm sóc chuyên biệt và lấy bệnh nhân làm trung tâm.

  • Mang lại lợi ích đầu tư là 1:31, với mỗi 1 đô la được đầu tư vào ứng phó ba bệnh dịch sẽ đem lại lợi ích về kinh tế và sức khỏe tương đương 31 đô la Mỹ, đóng góp tích cực hơn nữa vào chương trình nghị sự chung để đạt được SDGs.

  • Giảm bất bình đẳng trong các dịch vụ y tế bằng cách giải quyết các rào cản liên quan đến giới và nhân quyền đối với việc tiếp cận dịch vụ và làm việc với các đối tác, bao gồm các tổ chức xã hội và các cộng đồng bị ảnh hưởng, để xây dựng các hệ thống y tế bao trùm hơn với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chiến dịch 18.000 hạc giấy kêu gọi đầu tư cho Quỹ Toàn cầu 

Hạc giấy đã được lựa chọn là biểu tượng của chương trình vận động toàn cầu và cấp quốc gia trong Vòng tài trợ lần thứ 7 cho Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV, Lao và Sốt rét. Bởi, nó là biểu tượng của Hy Vọng, Hòa Bình và Tình yêu thương. 

18.000 hạc giấy chính là thông điệp của cộng đồng và các tổ chức xã hội tại Việt Nam gửi đến chính phủ các quốc gia, kêu gọi đầu tư và đảm bảo 18 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Toàn cầu vì một thế giới khỏe mạnh, bình đẳng và hạnh phúc.

SCDI phát động chiến dịch gấp 18.000 hạc giấy kêu gọi 18 tỷ đô-la Mỹ đầu tư cho Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao, HIV và sốt rét. Chiến dịch kéo dài từ ngày 21/03 đến ngày 28/03 và mong muốn có sự tham gia của cả cộng đồng. 

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities