SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Others news

Mời gửi ý tưởng dự án Tài trợ nhỏ cho giảm hại và phát triển tổ chức

Sept. 21, 2018

Giới thiệu
Dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức” do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) phối hợp cùng Mạng lưới hỗ trợ các nhóm tự lực của người bán dâm tại Việt Nam (VNSW), thực hiện với nguồn kinh phí từ các dự án của SCDI.

Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cùng khoản tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng của mạng lưới VNSW có nguyện vọng và ý tưởng hay trong lĩnh vực phát triển tổ chức và hoạt động giảm hại cho các nhóm cộng đồng của mình nhưng hiện chưa có nguồn hỗ trợ nào.

Mục tiêu của chương trình tài trợ nhỏ cho dự án

 • Phối hợp với mạng lưới VNSW kêu gọi/tìm kiếm và lựa chọn những nhóm cộng đồng thực sự có nhu cầu hỗ trợ phát triển và khả năng thực hiện các hoạt động giảm hại cho cộng đồng.
 • Nâng cao năng lực cho các nhóm trong việc phát triển tổ chức và triển khai hoạt động: đánh giá nhu cầu, xây dựng ý tưởng và viết đề xuất, tổ chức can thiệp giảm hại cho cộng đồng.
 • Hỗ trợ các nhóm tiếp cận và cung cấp dịch vụ giảm hại nhiều hơn cho cộng đồng


Các loại ý tưởng dự án sẽ được cân nhắc tài trợ

 • Ý tưởng tập trung đúng vào đối tượng hưởng lợi của dự án là người bán dâm.
 • Các hoạt động canthiệp cần đúng với nội dung/lĩnh vực dự án yêu cầu.
 • Các hoạt động can thiệp cần mang tính khả thi và thực tế có thể triển khai được tại địa bàn nhóm lựa chọn can thiệp.


Các nội dung/Lĩnh vực chủ yếu của dự án

 • Đánh giá nhu cầu của cộng đồng mà nhóm dự định can thiệp + Lập bản đồ
 • Các hoạt động Giảm hại liên quan đến HIV (tư vấn và truyền thông trực tiếp về các vấn đề liên quan đến HIV, Cung cấp vật phẩm (Bao cao su, Chất bôi trơn); Cung cấp tài liệu truyền thông; Giới thiệu, chuyển gửi đến dịch vụ y tế như là VCT, STIs, Chăm sóc và điều trị về ARV,….).
 • Sức khỏe sinh sản – Sức khỏa tình dục
 • Sinh kế:
  • Vay vốn: giới thiệu, hỗ trợ khách hàng tiếp cận được nguồn vốn.
  • Việc làm: giới thiệu, chuyển gửi việc làm cho khách hàng
  • Học nghề: Giới thiệu, hỗ trợ khách hàng tìm cơ sở dạy học nghề.
  • Tiết kiệm: Hỗ trợ khách hàng có thể tiết kiệm được tiền.
  • Phát triển tổ chức: Các hoạt động liên quan đến việc phát triển bộ máy tổ chức của nhóm và các hoạt động liên quan đến nâng cao năng lực cho các thành viên trong nhóm


Thời gian và các bước thực hiện

 • Nhận Ý tưởng dự án: thời hạn cuối cùng để nhận Ý tưởng dự án là 5 giờ chiều ngày 20/5/2014.
 • Lựa chọn Ý tưởng dự án: các ý tưởng được lựa chọn sẽ được thông báo vào ngày 30/5/2014.
 • Tập huấn Đánh giá nhu cầu và Lập bản đồ: các nhóm có ý tưởng được lựa chọn sẽ được tham gia đợt tập huấn về kỹ năng lập bản đồ, đánh giá nhu cầu của cộng đồng và kỹ năng lập kế hoạch, viết đề xuất. Thời gian: 9 – 13/6/2014.
 • Thực hiện hoạt động Đánh giá nhu cầu và Lập bản đồ: sau khóa tập huấn các nhóm sẽ được cấp kinh phí để tổ chức việc lập bản đồ và đánh giá nhu cầu của cộng đồng thuộc nhóm mình tại địa bàn đăng ký và gửi kết quả cho Hội đồng xét duyệt. Thời gian thực hiện: Từ sau khi được tập huấn về lập bản đồ và đánh giá nhu cầu đến ngày 27/6/2014
 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu, viết và nộp đề xuất: dựa trên kết quả của việc lập bản đồ và đánh giá nhu cầu vừa được thực hiện tại địa bàn đăng ký của mình, các nhóm viết, hoàn thiện báo cáo và tập hợp chứng từ hợp lệ quyết toán cho hoạt động này. Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thiện đề xuất để nộp cho Hội đồng xét duyệt. Thời gian nộp báo cáo và quyết toán: trước ngày 07/7/2014. Thời gian nộp đề xuất: 21/7/2014
 • Xét duyệt đề xuất của các nhóm: Hội đồng xét duyệt đề xuất hoạt động của các nhóm được gửi tới, lựa chọn các đề xuất chính thức được hỗ trợ và thông báo tới các nhóm. Thời gian thông báo: 31/7/2014


Nội dung bản Ý tưởng dự án
Các nhóm có quan tâm cần gửi bản Ý tưởng dự án với các nội dung sau:

 • Giới thiệu tóm tắt về nhóm/tổ chức trong đó nêu rõ kinh nghiệm và năng lực đã từng triển khai các hoạt động can thiệp. Và mối quan hệ của nhóm với các cơ quan chính quyền tại địa phương.
 • Giới thiệu vấn đề, nội dung mà nhóm muốn can thiệp/thực hiện.
 • Phương pháp tiến hành các hoạt động.
 • Chi phí thực hiện dự kiến (đầu mục chi phí cơ bản, không gửi bản chi tiết)


Kinh phí tài trợ
Dự án sẽ xem xét tài trợ tối đa đến USD $ 5000 cho mỗi đề xuất được lựa chọn. Tổng số tiền giải ngân và tổng số các khoản tài trợ được phân bổ sẽ được dựa trên các đề xuất chất lượng và phù hợp nhất mà Dự án nhận được.

Những đơn vị có thể gửi ý tưởng

 • Tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO): Là tổ chức có hoặc không có tư cách pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận làm việc ở cấp địa phương, do các đại diện của cộng đồng quản lý và làm việc vì lợi ích cộng đồng. Các tổ chức này có Ban Điều hành do cộng đồng bầu ra, có tôn chỉ, mục đích, nội quy.
 • Các nhóm tự lực: Các câu lạc bộ hoặc nhóm nhỏ hoạt động vì một vấn đề hoặc mục đích cụ thể.


Thủ tục đăng ký

 • Gửi hồ sơ
  • Ngoài phong bì ghi rõ
  • Đăng ký thực hiện dự án tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng.
  • Địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng.
  • 240 Mai Anh Tuấn - Hoàng Cầu – Ba Đình - Hà Nội.
  • Số điện thoại: 04 35720689
 • Đăng ký qua hộp thư điện tử
  • giangkhuat@scdi.org.vn
  • Tiêu đề email ghi rõ: Đăng ký thực hiện dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức”
  • Sau khi gửi email, đơn vị gửi đề xuất phải gọi điện thoại xác nhận với Khuất Thị Hồng Giang theo số điện thoại 0972 465 659.


Thời gian nhận đăng ký:
Trước 5 giờ chiều ngày 20/5/2014 (tính theo dấu bưu điện hoặc giờ gửi email).

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities