SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Our projects

ONE EGG A DAY INTRODUCTION

A few words about One Egg a Day.

Sponsor

1000 CHIẾC GIƯỜNG CARTON CHỐNG DỊCH - CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Giường carton gọn nhẹ, dễ lắp ráp, đảm bảo vệ sinh là sáng kiến không chỉ hỗ trợ chống dịch mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của cả cộng đồng đẩy lùi Covid-19. 

Sponsor

"ONE EGG A DAY": THE FUND CONNECT THE ROUNDS

SCDI supports vulnerable people during Covid-19 pandemic. 

Sponsor

MNMQT | KHỔ CHỒNG KHỔ - CHUYỆN TỪ HẢI DƯƠNG

Trong cơn đại dịch, những gia đình vốn đã đau khổ lại càng khó khăn đến cùng cực.

Sponsor

MNMQT | KHI CÔNG VIÊN ĐÓNG CỬA

Nhà phải là nơi trẻ con muốn trở về, nhưng những đứa trẻ ở đây lại chọn đói, chọn khổ chứ không chọn nhà. 

Sponsor

Speech

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities