SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

Our projects

Research on cervical cancer and genital warts in Vietnam

A research in Vietnam shows that 10.6% women in Ho Chi Minh city and 2.3% women in Hanoi have one or more type of 30 types of HPV. Another research on sex workers in a Southern province shows that 85% participants have HPV.

Sponsor

Nghiên cứu về Sức khỏe sinh sản của người có HIV

Trong bối cảnh tìnhtrạng sức khỏe của những người có HIV trên toàn thế giới ngày một được cải thiện, các nhà hoạt động về HIV và cộng đồng y tế thế giới đã dần chuyển hướng quan tâm của mình sang chất lượng cuộc sống của những người có HIV. Đối với rất nhiều người, đời sống tình dục và mong muốn được làm cha mẹ là vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của họ. Vì vậy, hiểu được những nhu cầu và mong muốn này cũng chính là đã thừa nhận nhân quyền cơ bản của những bệnh nhân có HIV. Thêm vào đó, vì một trong những đường lây nhiễm chính của HIV là đường tình dục, các nỗ lực phòng chống HIV cũng sẽ phải tập trung giải quyết nhu cầu Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của họ.

Sponsor

Face-to-face with drugs photo exhibition

The exhibition was organized in Hanoi in 20th – 25th June 2011 on the occasion of the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking – 26th June. The exhibition was supported by the Open Society Foundation, and USAID with PEPFAR’s financial support through Pact Vietnam. This is the first official exhibition in Vietnam to describe the lives of people who use drugs.

Sponsor

HIV interventions for Primary Sexual Partners of People who use drugs in Dien Bien

Since 1998, there were 6 reported cases of HIV-positive in Dien Bien, now the number of HIV cases are reported in all 9 districts and 76/106 communes of the province. Until the end of 2008 the total of HIV cases are 2,956, among those 852 are new reported cases. Dien Bien ranked 3rd in the country with the HIV prevalence of 350/100,000.

Sponsor

Nhóm KC - Tiếng nói của người trong cuộc

KC là viết tắt của Key Correspondent, tiếng Việt là “Thông tin viên nòng cốt”. Từ việc hiểu rõ nhiều tiềm năng trong cộng đồng chưa được khơi dậy cũng như mục tiêu tăng cường sự tham gia của chính cộng đồng NCH trong phòng chống HIV/AIDS bằng thông tin truyền thông, SCDI đã chủ động xây dựng một đội ngũ nòng cốt bao gồm những người có năng lực, đam mê viết lách, đến từ các nhóm cộng đồng và đặc biệt họ là những người đang hàng ngày đối mặt với HIV.

Sponsor

Speech

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities