SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

One Egg A Day

Dự án Nghiên cứu tính hiệu quả của các tổ chức xã hội

Sept. 17, 2018

Tên dự án Dự án nghiên cứu tính hiệu quả của các tổ chức xã hội - Tài trợ dành cho các tổ chức cộng đồng
Đơn vị tài trợ Tổ chức Care Việt Nam
Thời gian Từ tháng 5 đến hết tháng 9/2012Tổ chức Care tại Việt Nam thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) kêu gọi các tổ chức cộng đồng tham gia đề xuất nghiên cứu về tính hiệu quả của các tổ chức xã hộitrong hoạt động liên quan đến HIV.

Dự án nhằm huy động cộng đồng tham gia thực hiện nghiên cứu để: Cung cấp bằng chứng về hiệu quả của các tổ chức xã hội trong cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các nhóm dễ bị tổn thương; Tăng cường năng lực về nghiên cứu của các CBO cỡ nhỏ và vừa.

Khoản tài trợ này có thể được sử dụng để khám phá tính hiệu quả của CBO trong các lĩnh vực rộng hơn như năng lực tổ chức, môi trường hoạt động, kết nối mạng lưới và các mối quan hệ, qua đó có thể hiểurõ hơn các yếu tố góp phần tạo nên một tổ chức cộng đồng và một khu vực cộng đồng vững mạnh.

Dự án sẽ cấp kinh phí thực hiện cho 10 dự án nghiên cứu nhỏ theo yêu cầu nêu trên. SCDI là đơn vị tổ chức việc cung cấp ngân sách, quản lý và hỗ trợ các nghiên cứu này. Tổng ngân sách tài trợ cho các nghiên cứu là 25.000 USD. Mỗi nghiên cứu sẽ nhận được khoản tài trợ tối đa đến 5.000 USD tùy theo quy mô và nội dung nghiên cứu.

Các hoạt động:

  • Kêu gọi ý tưởng nghiên cứu từ các CBO. Đến hết ngày 18/5 Dự án đã nhận đuợc 36 đề xuất tập trung vào các đề tài: Đánh giá hiệu quả của một phương pháp hoặc hoạt động can thiệp hiện đang được sử dụng trong cộng đồng; Thử nghiệm một phương pháp hoặc hoạt động can thiệp mới; Đánh giá vai trò của CBO trong cung cấp dịch vụ sức khỏe ở Việt Nam, ví dụ như tham gia thực hiện, huy động nguồn lực…; Nghiên cứu trường hợp về các CBO có đóng góp cụ thể và mang lại kết quả tích cực về sức khỏe và xã hội để làm rõ các phương pháp, cách tiếp cận mà các CBO này sử dụng
  • Ngày 24/5/2012 Ban xét duyệt đã chọn được 15 đề xuất phù hợp với mục tiêu của Dự án và tính khả thi cao.
  • Trong hai ngày 31/5 và 1/6/2012 Dự án đã tổ chức Tập huấn phương pháp nghiên cứu, cho các học viên phụ trách nghiên cứu được lưạ chọn. Tập huấn này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các tổ chức hoàn thành đề cương và kế hoạch thực hiện nghiên cứu
  • Xét duyệt vòng 2 được thực hiện sau khi các tổ chức hoàn thành đề cương và kế hoạch ngày 9/6/2012
  • Các nhóm được chọn sẽ thực hiện các thủ tục hợp tác và tài chính trong nửa cuối tháng 6
  • Các nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 với sự hỗ trợ về kỹ thuật của SCDI. Các chuyên gia của SCDI sẽ trực tiếp hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và thực hiên nghiên cứu
  • Cuối tháng 8, SCDI đã tổ chức tập huấn Trình bày kết quả nghiên cứu và viết báo cáo giúp các nhóm thực hiện nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu và viết báo cáo. Các học viên sẽ đuợc hướng dẫn các phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu dưới các hình thức khác nhau: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, tờ rơi, bài trình bày…
  • Toàn bộ các kết quả nghiên cứu sẽ được xuất bản trong tháng 9, SCDI sẽ tổ chức xuất bản và chia sẻ kết quả nghiên cứu dưới các hình thức khác nhau

Sponsor

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities