SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

Hành vi tìm kiếm dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản của những nhóm có nguy cơ cao

Sept. 18, 2018

Tên dự án Hành vi tìm kiếm dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản của những đối tượng có nguy cơ cao
Đơn vị tài trợ Pathfinder International Vietnam
Thời gian 2010Bối cảnh
Số người nhiễm HIV/AIDS  tăng mạnh trong những năm cuối của thập niên 90 đã chứng tỏ sự lây lan nhanh chóng của đại dịch, ở nhiều cấp bậc tại những nhóm người có nguy cơ cao khác nhau. Tỉ lệ nhiễm ước tính (độ tuổi 15-49) tăng chậm nhưng đều đặn từ 0.41% vào năm 2007 lên tới 0.44% vào năm 2010. Số ca nhiễm ước tính ở tất cả các lứa tuổi tăng từ 220,000 năm  2007 lên tới 255,000 năm 2010. Các bằng chứng dịch tễ học cho thấy những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất đối với lây nhiễm HIV là người tiêm chích ma túy, người hoạt động mại dâm nữ, nam có quan hệ tình dục đồng giới, và bạn tình của tất cả các nhóm đối tượng trên.

Có nhiều nguồn thông tin đã chứng minh rằng những bệnh lây lan qua đường tình dục trong nhóm đối tượng hoạt động mại dâm nữ hoặc người tiêm chích ma túy có tỉ lệ khá cao. Rất ít trong số những đối tượng này có hành vi tình dục an toàn. Rất nhiều người tiêm chích ma túy sử dụng chung bơm kim tiêm. Số phụ nữ hoạt động mại dâm có sử dụng bao cao su với chồng hoặc khách hàng cũng là rất ít.

Nghiên cứu được thiết kế để phân tích một cách toàn diện các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhóm đối tượng có nguy cơ cao trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát triển một mô hình hiệu quả cho khu vực y tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản – tình dục. Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp cho việc thiết kế và triển khai các can thiệp ở khu vực y tế tư nhân liên quan tới HIV/AIDS tại Việt Nam thực hiện các can thiệp.

Mục đích của nghiên cứu

  • Miêu tả và phân tích các vấn đề về SKSS TD cũng như hành vi tìm kiếm dịch vụ của các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm phòng chống HIV, chăm sóc và điều trị cũng như các nhân tố ảnh hưởng khác.
  • Miêu tả và phân tích tình hình cung cấp dịch vụ SKSS TD (bao gồm HIV/AIDS) của các cơ sở y tế tư nhân cho các nhóm có nguy cơ cao; các vai trò; lợi thế và bất lợi của các cơ sở này trong việc đáp ứng những nhu cầu về SKSS TD/ HIV của những đối tượng trên.
  • Đưa ra một mô hình đáp ứng nhu cầu về SKSS TD (bao gồm HIV/AIDS) của các nhóm có nguy cơ cao thông qua sự tham gia của những bên có liên quan khác nhau, đặc biệt là khu vực tư nhân.
  • Đưa ra các khuyến nghị về những can thiệp cần thiết để giúp mô hình hoạt động.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities