SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án Đổi mới công tác cai nghiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Sept. 19, 2018

Ngày 31/7/2017, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) gồm TS. Nguyễn Hoài Hương và cô Đỗ Thi Ninh Xuân đã tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án Đổi mới công tác cai nghiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Đà Nẵng. Hội nghị có sự có mặt của đại diện Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng, chốngmại dâm và đại diện các Cơ sở cai nghiện ma túy tại địa phương.

Ông Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã trình bày kết quả thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam đến năm 2020.

Sau 3 năm thực hiện, tình hình đổi mới khá khả quan: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đều đã phêduyệt Đề án/Kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; các quy chế về cai nghiện ma túy, các chính sách hỗ trợ người cai nghiện đang được bổ sung, sửa đổi nhằm khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình thí điểm chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội sang cơ sở điều trị cai nghiện tự nguyện; thí điểm thành lập các điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng bước đầu mang lại hiệu quả như Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt SCDI đã hỗ trợ triển khai Điểm từ những ngày đầu, nay 23 Điểm đã được thành lập tại ở 18 quận/ huyện ở 5 tỉnh, thành phố.
 


Ảnh toàn cảnh Hội nghị 


SCDI đã tích cực vận động chính sách cho mô hình Điểm: 2 tỉnh Khánh Hoà và BRVT đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê duyệt ngân sách chi phí cho các hoạt động thường xuyên và đặc thù của Điểm; bao gồm chi cho cán bộ, đối tượng và chi phí dịch vụ. Cán bộ các Điểm ở tỉnh Bắc Giang, Khánh Hoà và BRVT đã được tập huấn các lớp về điều trị y tế, tư vấn, hỗ trợ xã hội theo nhiệm vụ được phân công. Điểm có sự tham gia của các nhóm tự lực trong việc giới thiệu, chuyển gửi khách hàng vào điều trị; chăm sóc, động viên trong thời gian điều trị cắt cơn và nhóm còn tham gia các buổi sinh hoạt nhóm dự phòng tái nghiện.

Kết quả khả quan và có nhiều triển vọng
Kết quả về điều trị cai nghiện sau 3 năm thay đổi mô hình có nhiều triển vọng: 70% đã giảm sử dụng ma túy, 100% người nghiện đã cải thiện sức khỏe, 70% có việc làm và cải thiện rõ rết các quan hệ GĐ và XH. Các vi phạm pháp luật giảm 40%. Người nghiện đã tăng lên sự tự tin và sự hài lòng trong cuộc sống. Tỷ lệ cai nghiện bắt buộc trong số người điều trị cai nghiện là 18,6% (Mục tiêu Đề án đề ra là đến năm 2015 giảm còn 20%).

Mô hình Điểm đã chứng minh được tính bền vững khi đáp ứng được nhu cầu điều trị tại cộng đồng của người sử dụng ma túy, khách hàng/người SDMT đến Điểm ngày càng nhiều hơn và nhiều khách hàng đã hài lòng hơn với cuộc sống từ hỗ trợ của Điểm. Địa phương đã có chính sách đầu tư cho Điểm và cơ chế phối hợp liên ngành ở một số tỉnh thí điểm đã thích hợp hơn và hỗ trợ nhau xử lý các vướng mắc. Cán bộ Điểm đã dần trở nên yêu thích công việc mặc dù kiêm nhiệm. Yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dịch vụ điều trị được tăng cường.

Tổng số người đang tham gia chương trình điều trị, cai nghiện là 104.964 người, bằng 47,8% số người nghiện có hồ sơ quản lý (trong khi mục tiêu Đề án đề ra đến năm 2015 là 70%) trong đó cai nghiện bắt buộc là 19.546 người; cai tự nguyện tại cơ sở cai nghiện là 7.719 người. 
 


Ảnh: TS. Nguyễn Hoài Hương phát biểu


Hạn chế vẫn thể hiện ở nhiều mặt
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ma túy, nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy chưa đi vào chiều sâu, chưa làm thay đổi quan điểm, nhận thức của các cấp lãnh đạo về nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy.      
Việc chuyển đổi các Trung tâm CBGDLĐXH thành các cơ sở điều trị cai nghiện ở hầu hết các địa phương còn mang tính hình thức, chất lượng dịch vụ chưa cao chưa thu hút được người nghiện tự nguyện vào cai nghiện. Chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ về tư vấn điều trị nghiện, chứng chỉ về điều trị rối loạn do sử dụng chất gây nghiện chưa được tổ chức cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện. v.v…
Ngoài ra, nhận thức của một số lãnh đạo các cấp cũng như các tầng lớp nhân dân chưa đầy đủ về nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy.  Chính sách pháp luật, hướng dẫn triển khai Đề án  chậm chậm được ban hành, v.v…

Đề xuất trong thời gian tới
Trong thời gian tới (2017-2020), để khắc phục những mặt hạn chế, SCDI đã đề xuất phối hợp với Cục phòng chống tệ nạn xã hội trong việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật  cho các tỉnh thí điểm mô hình Điểm, mở rộng tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật điều trị nghiện cho các trung tâm điều trị tự nguyện, đa chức năng; phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đánh giá cho xây dựng chính sách điều trị nghiện ma tuý hiệu quả dựa trên bằng chứng và kinh nghiệm quốc tế. Ngoài ra SCDI sẽ cùng tiếp tục vận động chế độ bảo hiểm y tế cho điều trị nghiện ma tuý, phối hợp xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ điều trị, xây dựng năng lực cán bộ về chuyên môn điều trị nghiện ma tuý và hỗ trợ trong giám sát, đánh giá chương trình điều trị. Với Cục phòng chống tệ nạn xã hội, nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thống nhất quan điểm của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy.
 


Ảnh chụp đại biểu và SCDI
 

Trong phần tiếp theo của Hội nghị, Ban Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng, chống mại dâm – Cục phòng chống tệ nạn xã hội đã trình bày tổng quan chính sách pháp luật và sự cần thiết xây dựng dự án án Luật phòng, chống mại dâm.
 
 
Vân Anh

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities