SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 01/2005 - Bộ LĐTBXH

Sept. 18, 2018

Sáng ngày 3/11/2016 tại thành phố Huế, các đại biểu trên cả nước đã về tham dự hội nghị của Bộ LĐTBXH do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm chủ trì. Hội nghị phía Bắc này đã thu hút khoảng 150 đại biểu, cô Đỗ Thị Ninh Xuân, Cố vấn kỹ thuật cao cấp từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI đã tham gia và ghi chép tại Hội nghị.

 Đây là Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trần lành mạnh và lấy ý kiến xây dựng văn bản mới thay thế Nghị quyết liên tịch trên cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành.
 

Ảnh: Ban tổ chức - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị


Dự thảo khung văn bản thay thế nghị quyết liên tịch 01/2005 và 01/2008 đã nêu bật sự cần thiết ban hành văn bản mới hướng dẫn nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh: Do NQLT01 và các biểu mẫu đã ban hành hơn 10 năm một số nội dung và tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải sửa đổi, bổ sung như: một số văn bản quy định về chính sách, hình thức xử phạt đối với người bán dâm, người nghiện ma túy hết hiệu lực; một số văn bản quy định công tác cai nghiện ma túy chưa đồng nhất còn bất cập, số người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone tăng… Do vậy, một số tiêu chí đánh giá, phân loại xã, phường không còn phù hợp.

Dự thảo văn bản mới vẫn kế thừa 5 nội dung hoạt động của Nghị quyết liên tịch 01 như sau:

  1. Thống nhất bằng văn bản cụ thể hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.
  2. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phải được triển khai thường xuyên đến từng gia đình, từng người dân với mục tiêu đẩy lùi và ngăn chặn việc phát sinh, phát triển tệ nạn xã hội.
  3. Làm tốt công tác quản lý địa bàn thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tình hình di biến động của người nghiện ma túy, người mại dâm; quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; thực hiện các quy định đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy trên địa bàn theo Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường.
  4. Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm theo đúng quy định của pháp luật.
  5. Lồng ghép công tác chữa trị, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, người mại dâm với việc thực hiện tốt công tác xã hội thông qua các chương trình kinh tế - xã hội khác hỗ trọ cho các đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm thiểu tình trạng tái nghiện, tái phạm.

5 nội dung này đều là những hoạt động trọng tâm và cần thiết trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ sở. Văn bản mới sẽ sửa đổi, bổ sung những quan điểm mới về phòng, chống mại dâm và cai nghiện phục hồi vào các nội dung hoạt động. Các tiêu chí đánh giá việc triển khai các nội dung trên (bao gồm các biểu, bảng) sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành.


Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
 

Sau khi nghiên cứu các phương án đổi tên Nghị quyết liên tịch, Ban soạn thảo dự thảo đổi tên là: Nghị quyết liên tịch “Quy định nội dung hoạt động và tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn làm tốt về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm”.
Việc đổi tên trên đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và đề xuất của nhiều địa phương, vì việc để tên gọi cũ: “Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” không còn phù hợp và không khuyến khích được địa phương trong quá trình thực hiện. Mục tiêu “đẩy lùi tệ nan ma túy, mại dâm” được đánh giá là phù hợp hơn với tình hình mới và mang tính khuyến khích hơn.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến về Nghị định điều trị nghiện tự nguyện. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cũng nêu rõ mục tiêu của Nghị định thay thế này là kêu gọi nhiều người vào cai nghiện tự nguyện thay vì tham gia cai nghiện bắt buộc. Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã mời SCDI cùng đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật cho việc cai nghiện tự nguyện tại địa phương mình.


Vân Anh

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities