SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

Khảo sát địa bàn dự án Quỹ toàn cầu tại Gia Lai

Sept. 10, 2018

Ngày 13-14 tháng 04 năm 2017, BS. Khuất Thị Hải Oanh và chương trình Sức khỏe tại Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã lên đường  khảo sát địa bàn dự án tại Gia Lai.

 


Ảnh chụp Đăk Đoa, Gia Lai - khu vực khảo sát. Nguồn: BS. Oanh
 

Huyện Đăk Đoa, Gia Lai thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với tỷ lệ hộ nghèo khoảng 80% và nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao. Nhằm thực hiện các bước chuẩn bị và hỗ trợ cho vùng, ngày 13/04/2017, SCDI đã làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đăk Đoa, và các Sở, ban ngành có liên quan nhằm trao đổi và đi đến thống nhất về mặt chủ trương cho dự án "Nâng cao chất lượng dân số ở vùng có mức sinh cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Đăk Đoa". Ngày 14/04/2017, được sự chỉ đạo và kết nối của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai và UBND huyện Đăk Đoa, SCDI đã có buổi làm việc cùng Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Trung tâmDân số - KHHGĐ huyện Đăk Đoa để tìm hiểu sơ bộ về tình hình dân số, kế hoạch hóa gia đình tại địa phương và nhu cầu hỗ trợ trước mắt.
 

Ảnh: Huyện Đăk Đoa là vùng có mức sinh cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ hộ nghèo trong vùng cao, tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm và tử vong trẻ em cao. Nguồn: BS. Oanh

 

SCDI và Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đăk Đoa dự kiến đề xuất thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt tập trung vào những đối tượng như thanh thiếu niên, người nghèo, người dân tộc thiểu số, … tại khu vực xa xôi hẻo lánh này của đất nước.

Hiện nay BS.Oanh vẫn đang tiếp tục làm việc tại địa phương để thu thập thêm thông tin và đề ra các phương án hỗ trợ cho địa phương trong thời gian tới. Thanh Hương - Vân Anh

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities