SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

SCDI đón đoàn chuyên gia Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất Đông Nam Á từ Thái Lan

Sept. 18, 2018

Trong ngày 25/4/2017, SCDI đã đón tiếp đoàn chuyên gia từ Chiangmai, Thái Lan đến tham quan cơ sở và tìm hiểu về các dịch vụ điều trị nghiện chất tại Việt Nam, nhất là các dịch vụ mà SCDI đang hỗ trợ. Buổi tham quan do Đại học Y Hà Nội (HMU) liên hệ và giới thiệu.

Với mục đích tham quan và tìm hiểu các dịch vụ điều trị nghiện chất tại Việt Nam, đoàn chuyên gia của ban cố vấn Mạng lưới các Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất (ATTC) Đông Nam Á đã có tuần làm việc với các cơ quan có liên quan tới điều trị nghiện chất và HIV tại Việt Nam. Đoàn chuyên gia bao gồm 12 người, đến từ bệnh viện tại Chiangmai, Thái Lan.
 


Ảnh: TS. Nguyễn Hoài Hương chụp cùng đoàn chuyên gia ATTC Đông Nam Á từ Chiang Mai, Thái LanTrong buổi tham quan, đoàn chuyên gia đã tìm hiểu các dịch vụ điều trị nghiện chất mà SCDI hỗ trợ tại Việt Nam, ngoài ra thảo luận với cán bộ SCDI về tình hình điều trị nghiện chất tại Việt Nam. TS. Nguyễn Hoài Hương, Phó Giám đốc SCDI đã đón tiếp đoàn chuyên gia và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lại. 
 
 

HMU-VHATTC (Mạng lưới các Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất - Đại học Y Hà Nội) do SAMHSA hỗ trợ với mục tiêu xây dựng năng lực bền vững về điều trị rối loạn sử dụng chất, góp phần giảm tác hại của lạm dụng chất và HIV lên cuộc sống cá nhân và cộng đồng.

 


Vân Anh

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities