SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Programs

18 news be find

TẬP ĐOÀN AEON VÀ SCDI CHUNG TAY TƯƠNG TRỢ VÌ MIỀN TRUNG THÂN YÊU

03:24 16/11/2020

Tập đoàn AEON trao gửi gói quà tặng bao gồm 50.000USD cùng hiện vật đến bà con miền Trung chịu ảnh ...

View more
CHIẾN DỊCH ÁO ẤM TẶNG BẠN – YÊU THƯƠNG GỬI TẶNG NGƯỜI BẠN MIỀN TRUNG

03:16 02/11/2020

Chiến dịch Áo ấm tặng bạn kết nối trường học các cấp tại Hà Nội với trường học tại các tỉnh chịu thiệt ...

View more
One Egg a Day | PROJECT “THE SECOND LIFE” – FOR THE RECOVERY OF CENTRAL REGION AFTER HISTORIC FLOODS

11:55 23/10/2020

One Egg a Day and SCDI initiate the project “The Second Life” to mobilize resources to support the central region.

View more
HỘI THẢO BÁO CHÍ VỀ TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

02:36 05/10/2020

Hội thảo nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong xóa bỏ kỳ thị với người sử dụng ma túy.

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities