SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Projects

Nghiên cứu về Sức khỏe sinh sản của người có HIV

Sept. 19, 2018

Tên dự án: Nghiên cứu về Nhu cầu và Quyền về Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của Người sống chung với HIV tại Việt Nam

Đơn vị tài trợ: USAID/PEPFAR, Pact International, Open Society Institute, UNFPA

Thời gian: 2009Bối cảnh
Trong bối cảnh tìnhtrạng sức khỏe của những người có HIV trên toàn thế giới ngày một được cải thiện, các nhà hoạt động về HIV và cộng đồng y tế thế giới đã dần chuyển hướng quan tâm của mình sang chất lượng cuộc sống của những người có HIV. Đối với rất nhiều người, đời sống tình dục và mong muốn được làm cha mẹ là vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của họ. Vì vậy, hiểu được những nhu cầu và mong muốn này cũng chính là đã thừa nhận nhân quyền cơ bản của những bệnh nhân có HIV. Thêm vào đó, vì một trong những đường lây nhiễm chính của HIV là đường tình dục, các nỗ lực phòng chống HIV cũng sẽ phải tập trung giải quyết nhu cầu Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của họ.

Bộ Y Tế ước tình rằng trong năm 2008, có khoảng 283,000 người sống chung với HIV tại Việt Nam. Theo như thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC), tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam đều đã có ca nhiễm HIV. Gần 80% tổng số người có HIV tại Việt Nam thuộc vào nhóm tuổi 20-39.

Bộ Y Tế, được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế, đã có những nỗ lực rất đáng kể trong việc hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch Hành động Quốc gia, trong đó chỉ ra rằng 70% người lớn và 100% trẻ em đủ tiêu chuẩn sẽ được điều trị ARV trước năm 2010. Số người được nhận điều trị ARV tăng đáng kể, từ 100 trường hợp trong cả nước năm 2005 lên tới 14,000 trường hợp vào cuối năm 2007. Cũng vào cuối năm 2007, điều trị ARV đã có mặt tại tất cả 64 tỉnh thành trên toàn quốc.

Với việc tiếp cận với điều trị ARV trở nên dễ dàng hơn, ngày càng nhiều người sống chung với HIV tại Việt Nam tỏ ra quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản và tình dục. Tại nhiều diễn đàn của người có HIV, đã có những ý kiến cho rằng các nhu cầu về sức khỏe sinh sản và tình dục của họ chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Tuy vậy, thông tin về những nhu cầu này vẫn còn vô cùng hạn chế.

Vào tháng 4 năm 2009, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của USAID, UNFPA, Pact và OSI, Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS đã tiến hành Nghiên cứu về Nhu cầu Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của Người có HIV tại Việt Nam, với các mục đích chính sau:

  • Tư liệu hóa những nhu cầu của người có HIV về các dịch vụ Sức khỏe Sinh sản và Tình dục.
  • Tìm hiểu về nhận thức của người có HIV và những nhà cung cấp dịch vụ về quyền Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của người có HIV.
  • Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống Sức khỏe Sinh sản và Tình dục của Việt Nam với những nhu cầu và quyền lợi nói trên, và cách mà người có HIV giải quyết những nhu cầu cũng như vận động chính sách cho quyền lợi của riêng họ.
  • Đánh giá các lỗ hổng, thách thức cũng như cơ hội trong việc đáp ứng những nhu cầu nói trên.

Sponsor

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups