SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Cooperate

Thư mời chào giá kiểm toán 2019

SCDI trân trọng kính mời quý các đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá kiểm ...

Mời thầu

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, được thành lập vào năm ...

Thư mời chào giá kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Nhằm đánh giá khách quan báo cáo tài chính trong năm 2016, SCDI trân trọng kính mời các quý  đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, ...

Kết quả xét chọn vòng 1 - Ý tưởng cho tài trợ nhỏ của Quỹ toàn cầu và SCDI

Kính gửi: Các nhóm tham gia nộp bản ý tưởng cho dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động ...

Mời gửi ý tưởng dự án Tài trợ nhỏ cho giảm hại và phát triển tổ chức

Dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức” do Trung tâm Hỗ ...

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups