SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Cooperate

Mời thầu

Sept. 15, 2018

  1. Giới thiệu về SCDI:

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, được thành lập vào năm 2010. Sứ mệnh của SCDI là nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập xã hội của các nhóm yếu thế. Với người sử dụng ma túy, SCDI đã thực hiện nhiều chương trình can thiệp nhằm kiểm soát HIV và cải thiện tiếp cận tới các dịch vụ y tế và xã hội cho nhóm cộng đồng này. 
Dự án “Bảo vệ tương lai – Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng thực hiện với sự tài trợ bởi Expertise France (Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp).
Dự án Bảo vệ tương lai hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm người sử dụng ma túy từ 16 tới 24 tuổi thông qua các chiến lược sáng tạo.
Đối tượng hương lợi chính từ Dự án bao gồm thanh niên sử dụng ma túy, các tổ chức dựa vào cộng đồng và mạng lưới quốc gia hỗ trợ người sử dụng ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới và người chuyển giới.
Dựa trên kết quả nghiên cứu của dự án và qua tham vấn với các chuyên gia và nhóm cộng đồng, Dự án xác định 2 chiến lược chính nhằm can thiệp cho thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam – can thiệp offline và online. Trong khi chiến lược offline sử dụng phương pháp can thiệp truyền thống hơn để tiếp cận và hỗ trợ cho thanh niên sử dụng ma túy (họp nhóm, cung cấp thông tin – truyền thông, cung cấp vật phẩm, tư vấn, can thiệp ngắn – tư vấn tạo động lực, xét nghiệm, chuyển gửi…), gói can thiệp online sẽ sử dụng các phương pháp sáng tạo hơn như video, hình ảnh minh họa, quiz, cuộc thi online… để tiếp cận nhóm thanh niên này.
 

  1. Mục tiêu của gói thầu:

1.    Xây dựng 1 website nhằm cung cấp các can thiệp online cho thanh niên sử dụng ma túy trong khuôn khổ dự án Bảo vệ tương lai. Website cần đáp ứng được các mục đích:

  • Cung cấp thông tin, tư vấn và tăng cường hiểu biết về các chất gây nghiện, HIV/AIDS, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, tình dục cho thanh thiếu niên.
  • Tăng cường hiểu biết và các kỹ năng giảm hại, kỹ năng sống cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên có hoặc có nguy cơ sử dụng ma túy tại Việt Nam
  • Cung cấp địa chỉ các nhóm cộng đồng, dịch vụ hỗ trợ và điều trị đáng tin cậy liên quan đến ma túy, HIV/AIDS và khuyến khích việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ.
  • Tiếp cận các thanh thiếu niên sử dụng ma túy, cung cấp môi trường tương tác, chia sẻ lành mạnh
  • Thu thập thông tin về đặc điểm, tình hình sử dụng các chất gây nghiện trong nhóm thanh thiếu niên nhằm nâng cao chất lượng chương trình.
  • Cung cấp công cụ cho nhóm cán bộ chương trình cập nhật thông tin và các nội dung mới trên website.

2.    Đảm bảo việc duy trì, vận hành và nâng cấp (có thể) website ít nhất là tới hết năm 2019.
 
   III.        Yêu cầu về hồ sơ đề xuất
1.       Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
2.       Hồ thầu bao gồm:
a)    Đơn dự thầu (Mẫu 1)
b)    Đề xuất kỹ thuật: mô tả phương pháp thực hiện để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của gói thầu và tất cả các yêu cầu kỹ thuật như mô tả ở mục III.
c)    Khung thời gian và kế hoạch dự kiến triển khai (các hạng mục và khối lượng công việc theo từng giai đoạn) từ khi ký hợp đồng tới khi chạy thử & chính thức bàn giao.
d)    Bản tóm tắt năng lực của nhà thầu & danh sách các dự án/sản phẩm tương tự đã thực hiện trong vòng 3 năm trở lại đây (kèm link sản phẩm) (Mẫu 2)
e)    Danh sách và CV của đội ngũ nhân sự sẽ tham gia thực hiện gói thầu (Mẫu 3)
f)     Báo giá chi tiết theo hạng mục công việc.(Mẫu 4)
3.       Đồng tiền dự thầu: VNĐ
4.       Quy cách:
·         Nhà thầu có thể gửi toàn bộ tài liệu của HSDT qua email tới địa chỉ: nhungtran@scdi.org.vn
·         Hoặc nộp bản cứng HSDT (1 bản gốc và 1 bản chụp) tại Văn phòng SCDI, 240 Mai Anh Tuấn, Hà Nội (trong giờ hành chính).
5.       Thời hạn nộp: trước 17h30 ngày 31/1/2018.
 
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups