SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN JEWSI

SCDI tìm kiêm vị trí điều phối viên dự án JEWSI.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG NINH

Tuyển dụng Cán bộ Dự án tại Quảng Ninh.

TUYỂN DỤNG - CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

Tuyển dụng vị trí Chuyên gia Xây dựng tài liệu và Điều hành chương trình nâng cao năng lực hỗ trợ cho người lãnh ...

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp.

TUYỂN DỤNG - TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới Phát triển Cộng đồng.

Tuyển dụng - Tình nguyện viên Truyền thông Dự án Bảo vệ tương lai

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, làm việc với các ...

Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng phát triển tổ chức

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng tiếp cận và quản lý các nguồn tài trợ từ chính phủ

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Tuyển dụng - Tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

Tuyển dụng - Tình nguyện viên truyền thông

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên truyền thông 

Tuyển dụng - Kế toán viên tại TP Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán viên làm việc toàn thời gian tại TP HCM

Tuyển dụng - Cán bộ Điều phối dự án tạm thời tại Hà Nội

SCDI tuyển dụng vị trí cán bộ Điều phối dự án tạm thời làm việc tại Hà Nội.

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups