SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Cán bộ chương trình tại Hà Nội

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hà Nội.

SCDI tuyển dụng vị trí Cán bộ Dự án Bình Phước/Đắk Nông - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” giai ...

SCDI tuyển dụng cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu (TP. Hồ Chí Minh)

SCDI tuyển dụng 1 cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu làm công việc hỗ trợ cán bộ dự án nhập dữ liệu ...

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại Hải Phòng

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hải Phòng.

Tuyển dụng - Trợ lý Truyền thông

SCDI tuyển dụng Trợ lý Truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 8 tháng tại Hà Nội

Tuyển dụng - Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20

SCDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20, làm việc toàn thời gian, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Kế toán tổng hợp

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Trợ lý Chương trình Trẻ em

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Chương trình Trẻ em, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai

SCDI tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai, làm việc bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu, làm việc toàn thời gian

Tuyển dụng - Cán Bộ Dự Án tại TP. Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Cán Bộ Dự Án toàn thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups