SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Trợ lý Truyền thông

SCDI tuyển dụng Trợ lý Truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 8 tháng tại Hà Nội

Tuyển dụng - Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20

SCDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20, làm việc toàn thời gian, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Kế toán tổng hợp

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Trợ lý Chương trình Trẻ em

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Chương trình Trẻ em, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai

SCDI tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai, làm việc bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu, làm việc toàn thời gian

Tuyển dụng - Cán Bộ Dự Án tại TP. Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Cán Bộ Dự Án toàn thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Kế toán tại TP. Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Kế toán làm việc toàn thời gian tại TP Hồ Chí Minh

Vacancy - General Accountant

SCDI is looking for 01 General Accountant working in Hanoi

Tuyển dụng - Trợ lý dự án địa phương tại Bình Phước/ Đăk Nông - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn Cầu, làm việc toàn thời gian tại Văn ...

Điều khoản tham chiếu Khóa tập huấn thu thập và sử dụng bằng chứng hiệu quả trong vận động chính sách cho Mạng lưới VNMSM và VNTG

Chương trình hợp tác để truyền cảm hứng, biến đổi và kết nối các biện pháp ứng phó với ...

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups