SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Điều khoản tham chiếu Khóa tập huấn thu thập và sử dụng bằng chứng hiệu quả trong vận động chính sách cho Mạng lưới VNMSM và VNTG

Chương trình hợp tác để truyền cảm hứng, biến đổi và kết nối các biện pháp ứng phó với ...

Vacancy - General Accountant

SCDI is looking for 01 General Accountant working in Hanoi

Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn Cầu, làm việc toàn thời gian ...

Tuyển dụng - Cán bộ Dự án Gia Lai - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” ...

Tuyển dụng - Trợ lý dự án tạm thời tại Thái Bình

SCDI tuyển dụng Trợ lý Dự án tạm thời, làm việc toàn thời gian trong 05 tháng tại tỉnh Thái Bình.

Tuyển dụng - Tình nguyện viên xử lý số liệu

Tuyển dụng Tình nguyện viên xử lý số liệu làm việc tại văn phòng SCDI Hà Nội, 240 Mai Anh Tuấn, Ba Đình

Tuyển dụng - Thực tập sinh chương trình thanh thiếu niên

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Tuyển Dụng - Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Vacancy - Researcher to Review the Civil Society Space in HIV Response

Researcher Consultant to Conduct Review of the Civil Society Space in HIV Response

Vacancy - Deputy Research Director

The Deputy Research Director will work directly under the supervision of SCDI”s Executive Director and will be accountable to SCDI’s Board of ...

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn khảo sát

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ ...

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups