SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng Cán bộ Chương trình tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ ...

Chuyên gia tư vấn cho nghiên cứu thuộc dự án Pitch tại Hà Nội

Trong khuôn khổ dự án “PITCH - Hợp phần hỗ trợ cộng đồng LGBT” - CD26, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng ...

Tuyển dụng Cán bộ Kế toán tổng hợp

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ ...

Program officer in Ho Chi Minh city

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the position of PROGRAM OFFICER in Ho Chi Minh city. Detail of position ...

General accountant in Hanoi

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the position of GENERAL ACCOUNTANT in Hanoi. Detail of position is fully ...

SAVING THE FUTURE Program Officer in Hanoi

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the position of PROGRAM OFFICER in Hanoi. Detail of position is fully ...

Project Coordinator

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the posistion of PROJECT COORDINATOR. Detail of position is fully described in ...

General accountant

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the posistion of GENERAL ACCOUNTANT. Detail of position is fully described in ...

Project Coordinator

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the posistion of PROJECT COORDINATOR. Detail of position is fully described in ...

Project Officer

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the position of Project Officer. Detail of position is fully described ...

Senior Accountant

The Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is seeking a qualified candidate for the position of Senior Accountant. Detail of position is fully described ...

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities