SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Chuyên gia tư vấn cho nghiên cứu về Bảo hiểm y tế

Sept. 17, 2018

Trong khuôn khổ dự án “PITCH - Hợp phần hỗ trợ người sử dụng ma tuý, tăng cường chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phổ cập y tế cho các nhóm yếu thế”, SCDI sẽ triển khai nghiên cứu về "Nghiên cứu về những khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam", trong đó có nội dung trọng yếu là tìm hiểu về các khó khăn rào cản trong quá trình thực hiện Luật. Những kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động vận động chính sách nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế.
 
SCDI hiện đang tìm Chuyên gia tư vấn cho Dự án "Nghiên cứu về những khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam".

  • Thời gian: 2 tháng
  • Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2017.

Chuyên gia quan tâm vui lòng gửi bản mềm hoặc bản cứng tới địa chỉ sau:
Chị Nguyễn Tuyết Trinh – Cán bộ chương trình Sức khỏe
Email: trinhnguyen@scdi.org.vn


Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities