SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng Cán bộ Chương trình tại TP. Hồ Chí Minh

Sept. 17, 2018

Giới thiệu 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ năm 2010. SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.

Thông tin tuyển dụng:
 
Vị trí: Cán bộ chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Để ứng tuyển: Vui lòng gửi trước ngày 30 tháng 10 năm 2017:
·         C.V 
·         Thư xin việc.
·         Photo: Bằng cấp và chứng chỉ liên quan.

Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc (bằng tiếng Anh) tạiđây.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities