SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG NINH

July 5, 2021

 Vị trí: Cán bộ dự án toàn thời gian 

Địa điểm làm việc: Quảng Ninh (Địa bàn chính: TP Hạ Long, Cẩm Phả) 

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển xem tại đây

Cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ và gửi mail đến địa chỉ email: nhansu@scdi.org.vn trước ngày 10/07/2021. 

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI".

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities