SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cá nhân

Sept. 17, 2018

Giới thiệu 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ năm 2010. SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.

Thông tin tuyển dụng:

Vị trí: Chuyên gia tư vấn cá nhân

Số lượng: 01

 

Cách thức ứng tuyển
Đề xuất kỹ thuật (theo mẫu cung cấp trong ToR) và tài chính do chuyên gia xây dựng (tối đa 02 trang) ghi rõ tiêu đề: UNG TUYEN CGTV_Hovaten nộp trực tuyến về địa chỉ tuyetnguyen@scdi.org.vn
Hạn nộp: 21/1/2018
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mrs.Nguyễn Ánh Tuyết - Điều phối dự án PITCH
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)
240 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 
T +84 (0)24 3572 0679  | F +84 (0)24 3572 0689 
tuyetnguyen@scdi.org.vn.

 

Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities