SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

April 25, 2022

SCDI đang tìm kiếm chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn, đánh giá hoạt động dự án "Khuyến khích các dịch vụ phù hợp cho người chuyển giới tại Việt Nam và hướng tới Luật chuyển đổi giới tính" sau 5 năm triển khai và đưa ra khuyến nghị trong giai đoạn kế tiếp: 

- Thời gian dự kiến: Từ tháng 5 đến tháng 7/2022 

- Mô tả công việc xem tại đây

- Chuyên gia quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ tới địa chỉ mail: dungnguyen@scdi.org.vn (Ms. Nguyễn Thị Kim Dung – Quản lý chương trình Hỗ trợ cộng đồng)

❝SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí ở SCDI❞

----------

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities