SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN JEWSI

Sept. 9, 2021

Dự án JEWSI (Jointed Efforts for Well-being and Social Instruction) được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (Bread for the World), hướng đến mục đích bảo vệ và thúc đẩy quyền, cải thiện đời sống xã hội cho cộng đồng LGBTIQ+.

Vị trí: Điều phối viên dự án JEWSI.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển xem tại đây

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đến địa chỉ email dungnguyen@scdi.org.vn trước 23h00 ngày 25/9/2021.

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI".

 

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities