SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng phát triển tổ chức

April 11, 2020

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) và Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Dân sự về HIV, Sức khỏe và Công bằng xã hội Khu vực châu Á Thái Bình Dương (APCASO) nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs) của các nhóm đích để từ đó họ có thể tiếp cận và quản lý hiệu quả các nguồn lực từ chính phủ khi có cơ hội.

Vị trí: Giảng viên - Tập huấn Kỹ năng phát triển tổ chức

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc: Vui lòng xem tại đây.

Các chuyên gia có quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ huongnguyen@scdi.org.vn trước ngày 25/4/2020. Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hường – cán bộ chương trình Hỗ trợ mạng lưới – SĐT: 0975 248 518.

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI."

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities