SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Feb. 26, 2021

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội

Thời gian làm việc: Thời hạn hợp đồng là 12 tháng và xem xét ra hạn. 

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đến địa chỉ email ngapham@scdi.org.vn trước ngày 31/03/2021.

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI".

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities