SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

April 25, 2022

SCDI đang tìm kiếm vị trí Thực tập sinh toàn thời gian cho Chương trình Trẻ em và Thanh niên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển: https://bitly.com.vn/p87xzy

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 08/05/2022

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ và nộp hồ sơ tới địa chỉ mail: hangkhuat@scdi.org.vn

❝SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí ở SCDI❞

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities