SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH

Dec. 29, 2021

SCDI đang tìm kiếm vị trí thực tập sinh Hành chính toàn thời gian: 

- Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI tại Hà Nội

- Thời gian dự kiến: Toàn thời gian, từ tháng 1/2022 đến tháng 7/2022 (6 tháng)

- Mô tả công việc xem tại đây

- Hạn nộp hồ sơ: ngày 05/01/2022

- Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email: hangkhuat@scdi.org.vn

❝SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí ở SCDI❞

----------

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities